KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

V šumperském muzeu na vás čekají různé soutěže. Můžete si také vyzkoušet dnes již zapomenuté činnosti
 
Autor / zdroj foto: Vlastivědné muzeum v Šumperku – Muzeum Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku – Muzeum Šumperk / Šumperk

Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Úvod historické části muzejní expozice patří nejvýznamnějším regionálním archeologickým nálezům. Gotické umění reprezentuje plastika mužské hlavy z Hoštejna a faksimile vyšehorského misálu. Mezi nejstarší a nejzajímavější řemeslné výrobky patří vystavené nádoby s drobnými puchýřky, zprvu považovanými za nedokonalost výrobku. V muzeu jsou vystaveny i pušky šumperských puškařských mistrů Johanna Tyrkotta a Antona Kořila.

V přízemí východního křídla šumperského muzea se nachází tzv. Muzejíčko, což je specifické zařízení pro rodiny s dětmi, děti a mládež, ale i pro dospělé, kteří si zachovali mladou duši a kteří si rádi pohrají, zasoutěží nebo si vyzkouší nějaké dnes již zapomenuté činnosti. Celé přízemí východního křídla bude využíváno výlučně na výstavy určené dětem, na programy pro děti, dílny a další aktivity. Nově je zde zřízena i speciální místnost určená na kojení s mikrovlnnou troubou, ohřívači lahví a pultem na přebalování.

Další část, Galerie mladých, dává možnost vystavovat mladým či začínajícím tvůrcům. Omezením je pouze zákaz prezentace obscénních či zákonem vyloučených námětů. Propůjčení prostor je bezplatné, propagaci a instalaci výstavy si musí autor zajistit sám. Muzeum zapůjčí dle svých možností instalační mobiliář a zajistí přístupnost výstavy v souladu s provozními hodinami muzea v Šumperku. Délka trvání výstavy je nejméně jeden měsíc.


Úvod historické části muzejní expozice patří nejvýznamnějším regionálním archeologickým nálezům. Pravěké osídlení dokládají nálezy z neolitického sídliště u Postřelmova a starší nálezy z Šumperka - Temenice, patřící do doby bronzové. Při archeologickém průzkumu byla na Novém Hradě nalezena kolekce železných předmětů a část unikátní palné zbraně, „hákovnice“, a také kachlová kamna, která jsou předmětem dalšího archeologického studia a především kompletace poničených kachlí tak, aby podle jejich množství a tvaru mohla být určena podoba kamen. Vystavena je i část pokladu středověkých mincí ukrytých do země v Postřelmově po roce 1420 a nalezených v roce 1966.

Gotické umění reprezentuje plastika mužské hlavy z Hoštejna a faksimile vyšehorského misálu. Mezi nejstarší a nejzajímavější řemeslné výrobky patří vystavené nádoby s drobnými puchýřky, zprvu považovanými za nedokonalost výrobku, již od 14. století zhotovované se záměrně „strupatým“ povrchem, podle místa svého vzniku nazvané loštické poháry. Středověké a raně novověké nálezy ze Šumperka reprezentují unikátní boty ze 17. století, nalezené při archeologickém průzkumu v šumperském klášterním kostel, a také zcela nové artefakty ze záchranného výzkumu na Náměstí Republiky v Šumperku.

Řada výrobků nejtypičtějších regionálních řemesel dokumentuje rozvoj cechovní řemeslné výroby v 18. a 19. století. Vystaveny jsou pušky šumperských puškařských mistrů Johanna Tyrkotta a Antona Kořila. Kachle a formy dokumentují tvorbu hrnčířů z Mohelnicka, Zábřežska i Šumperska (např. kachel s motivem Adama a Evy u stromu poznání z Mohelnice je zcela unikátní a nemá v domácí ani zahraniční kamnářské tvorbě 15. století analogii).

Výtvarné umění regionu prezentují především Madona ze Zábřeha z poloviny 15. století a nejnověji dokumentované dílo gotického období - plastika sv. Mikuláše, vytvořená kolem roku 1420. Tvorba největší malířské osobnosti střední a severní Moravy, Jana Kryštofa Handkeho, je představena plátnem zobrazujícím Ošetřování sv. Šebestiána (1766), 2 apoštolové jsou dílem neznámého autora z oblasti Králík a pochází z první třetiny 18. století. Dochovanými doklady lidového umění jsou především obrázky na skle, sochy a sošky světců, které nacházely své uplatnění jak ve venkovských domácnostech, tak i ve venkovských kostelech.


Z historie muzea
Muzeum v Šumperku bylo založeno jako soukromé v roce 1896 a po vzniku muzejního spolku po roce 1910 bylo chápáno jako německé městské muzeum. První výstavní prostory mělo v bývalém dominikánském klášteře, po roce 1921 pak přesídlilo do tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici. V roce 1945 bylo německé muzeum předáno do české správy a na počátku 50. let mu byly přiděleny nové prostory v Pavlínině dvoře. 


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.