AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Interní oddělení Nemocnice AGEL Prostějov získalo plejádu nového vybavení
Hlavni´ novinkou na interni´m oddeˇleni´ je dvojice novy´ch echokardiograficky´ch prˇi´stroju°. 
Autor / zdroj foto: Adam Knesl

Prostějov

Celou škálu nových přístrojů nakoupila Nemocnice AGEL Prostějov pro své interní oddělení, které zajišťuje pacientům péči ve všech specializacích interního lékařství. K vyšetřování i léčbě pacientů nyní na oddělení slouží nové echokardiografické přístroje, telemetry, nová monitorovací zařízení i nové postele. Od rozsáhlé investice si nemocnice slibuje přesnější a snazší diagnostiku i kvalitnější léčbu.

Hlavní novinkou na interním oddělení je dvojice nových echokardiografických přístrojů, z nichž jeden je mobilní a slouží k vyšetření pacientů, které nelze nikam převážet, a druhý stacionární, na kterém se provádějí podrobná vyšetření srdce.

„Nové echokardiografické  přístroje využijeme při diagnostice obtíží srdce a cév, k jícnové echokardiografii a orientačně i pro vyšetření vnitřních orgánů břicha. Výhodou tohoto vybavení je především možnost rychlého uvedení do provozu, nesrovnatelně vyšší kvalita obrazu, přesnost, a s ní související i vyšší bezpečnost při prováděných výkonech, vysvětluje  MUDr. Miloslav Špaček, primář interního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.

Interní oddělení přitom v nemocnici není jediné, které nové echokardiografické přístroje získalo. Aktuálně jich nemocnice zakoupila celkem 12, a to i pro oddělení chirurgie, traumatologie, ortopedie či ARO.

Další přístrojovou novinkou na interním oddělení jsou pak nové telemetry, tedy přístroje monitorující tep, kterých oddělení získalo hned 8, a má tak nyní celkově pro pacienty dispozici 16 kusů těchto přístrojů.

K jednodušší ošetřovatelské péči, ale i k celkovému pohodlí pacientů, pak dopomáhají nová lůžka, kterých oddělení získalo celkem 25, z toho 6 na oddělení JIP, kde byly k postelím zároveň pořízeny i aktivní antidekubitní matrace a ke každému lůžku JIP 4 lineární dávkovače a 4 dávkovače na infúze.

„K monitorování pacientů na šestilůžkové jednotce intenzivní péče jsme navíc zakoupili kompletní monitorovací vybavení zahrnující bed side monitory a centrálu na pracovně zdravotníků. Výhodou celé sestavy je kromě nepřetržitého dohledu nad vitálními funkcemi (tep, rytmus, krevní tlak, invazivní měření tlaků, saturace kyslíku, dechová frekvence) také velký displej umožňující dobrou orientaci i v krizové situaci nebo vylepšený systém detekce arytmií, a navíc v případě potřeby možnost monitorace EEG, uzavírá MUDr. Miloslav Špaček.

Autor / zdroj: Adam Knesl

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.