KULTURA / Festivaly

Náměstek Dohnal k petici: Má být Michalov „skanzenem“? Nebo místem, které žije?
Park Michalov. 
Autor / zdroj foto: Lenka Chalupová

Přerov

Petice, která žádá přesunutí nultého ročníku festivalu Velká Morava z parku Michalov, začala v těchto dnech putovat po Přerově. Festival, který má 13. července přilákat na zvučná jména kapel a interpretů až šest tisíc návštěvníků, se má i do budoucna stát další významnou kulturní akcí, která zviditelní Přerov.

„Často od lidí slyšíme, že by chtěli v Přerově více kultury pro mladé. Proto jsme se také na tuto oblast zaměřili. A máme za sebou první úspěchy – zatraktivnili jsme už vloni Svatovavřinecké hody, také poslední vánoční trhy, jejichž součástí byl i průvod Krampusáků, nadchly desetitisíce lidí,“ říká primátor města Petr Vrána. A jeho náměstek Miloslav Dohnal doplňuje: „Červencový festival Velká Morava má být pokračováním akcí, které do města přinesou radost. Petice, která proti konání festivalu v Michalově vznikla, je ukázkou toho, že úspěch se neodpouští – zvláště pak od opozičních zastupitelů, jejichž hnutí Společně pro Přerov za touto iniciativou stojí. Podněcují občany k podpisům, neříkají jim ale fakta – protože je neznají, neboť nás v této věci ani neoslovili.“
A náměstek Dohnal dále vysvětluje všechny body petice.

Nápor až 6 tisíc návštěvníků způsobí bezesporu škody na nákladné výsadbě a okrasné úpravě památkově chráněného městského parku Michalov.
 
Festival bude výlučně probíhat na travnaté ploše, která byla už před 20 lety  - v době rekonstrukce parku - určena pro kulturní akce. Bude oplocen s výhradním vstupem/výstupem do Bezručovy ulice, tedy v opačném směru než do parku Michalov.  Areál festivalu bude hlídán ochrankou a pořadatelskou službou, park bude zabezpečen pracovníky Technických služeb města Přerova a Městské policie Přerov. Zkušenosti s ochranou parku a zeleně byly konzultovány s pořadatelem Holešovské regaty, kde - na rozdíl od našeho záměru v Michalově - probíhá osmým rokem festival přímo mezi výsadbou památkově chráněného Holešovského parku, a to za účasti 16 tisíc lidí.

Nepřiměřený hluk ve vrcholu hnízdění ohrozí úspěšnost hnízdění ptáků v širokém okolí, předpokládá se i negativní vliv na trvalé hendikepy záchranné stanice Ornis.
 
Hlavní období hnízdění ptáků probíhá již od února do začátku června. I z tohoto důvodu byl vybrán pozdější termín – festival se bude konat v červenci.

Členitý terén parku neumožňuje dostatečnou kontrolu nad chováním početných návštěvníků festivalu.
 
Právě naopak. Velká část plochy je už zaplocena a zbylá část bude oplocena mobilním hrazením s ostrahou. Tak je možné korigovat efektivně pohyb návštěvníků. Navíc jsme areál doplnili zónou pro děti, aby ho rodiny s dětmi nemusely po dobu festivalu vůbec opouštět.

Dojde k újmě na nejvýznamnější klidové zóně města, která bude zatížena parkováním nepřiměřeného počtu vozidel.
 
Ba právě naopak. Přesunutí festivalu do jakékoliv jiné okrajové lokality by znamenalo výrazný nárůst počtu vozidel ve městě. Prostým důvodem je dostupnost parku pěšky pro většinu občanů města a tím i eliminace velkého počtu vozidel. Pro mimopřerovské je připraveno zhruba 1000 parkovacích míst – u Laguny, na takzvané cirkusové louce a na dalších místech, o kterých budou návštěvníci informováni.

Zvolená forma – komerční festival masových rozměrů je pro oslavu 120. výročí vzniku secesního parku zcela nevhodná a jde přímo proti jeho poslání a statutu.
 
Parky vždy sloužily ke společenskému setkávání. Poučme se z historie. Festival Velká Morava není první obdobnou akcí tohoto druhu v Michalově. V roce 1936 v části Michalova probíhala Středomoravská výstava, na které se prezentovaly podniky z celé Moravy – jednalo se o největší akci svého druhu v rámci celé republiky.

Pro konání festivalu jsou v Přerově jednoznačně vhodnější lokality ze všech aspektů (např. přerovské Výstaviště).
 
Bohužel tomu tak není. Když pomineme genius loci místa parku Michalov, tak je právě tady k dispozici veškerá infrastruktura, potřebná pro pořádání takovéto akce. Výhodou je dostupnost pro místní, parkování pro mimopřerovské, dostatečně velká plocha v uzavřeném areálu atd. Bohužel prodejem Výstaviště došlo k vnitřním změnám, které již neumožňují pořádání takových akcí. Jedná se prakticky o staveniště. Byla zvažována řada lokalit, které však z provozních důvodů znamenaly enormní zatížení na život v Přerově, enormní ekologickou zátěž či násobné navýšení nákladů. Otázkou tedy pro obě strany zůstává: Má být Michalov uzavřeným „skanzenem“? Nebo místem, které žije?

Autor / zdroj: Lenka Chalupová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.